SLUŽBY VETERINÁRNÍ KLINIKY

Anesteziologie

Velmi dobře si uvědomujeme, že pokud vaše zvíře potřebuje podstoupit operativní zákrok, je to většinou důvod k obavám nejen o bezproblémový průběh operace, ale rovněž o bezpečné zvládnutí narkózy.

Abychom zajistili co nejhladší průběh operace, je narkóza vždy vybrána individuálně jak podle zákroku, který se provádí, tak hlavně podle zdravotního stavu pacienta, plemene, věku ….. Hlavní zásadou je minimalizovat možná rizika narkózy!! Proto používáme nejšetrnější narkotizační postupy, nejlepší a nejúčinnější anestetika a pokud je třeba i inhalační narkózu. Po celou dobu operace je pacient pečlivě monitorován ( srdeční frekvence a dechový rytmus hladina kyslíku a CO2 v krvi…).Během operace je podávána vhodná infuzní terapie. Po zákroku je pacient pod naším dohledem probuzen a je li potřeba následně hospitalizován, popřípadě předán majiteli.

Provádíme:

  • možnost přednarkotizační vyšetření (klinické vyšetření, vyšetření krve, moči, RTG vyšetření)
  • výběr nejideálnějšího postupu operace
  • nejbezpečnější vedení narkózy

    peri- i pooperační monitorování a tlumení bolesti